Özel İzmir Türk Koleji
Bahattin Tatış Ödülleri
BAHATTİN TATIŞ - YARINLARDA VAR OLMAK ÖDÜLLERİ
Ödül Töreni
22.11.2022
BAHATTİN TATIŞ “YARINLARDA VAR OLMAK” ÖDÜLLERİ YÖNETMELİK
Madde 1:
Amaç ve Kapsam:
1.1. İzmir Özel Türk Koleji Kurucusu, sağlığında Türk eğitiminin duayeni olan eğitimci, Matematik Öğretmeni  Bahattin Tatış’ın değerleri ve ilkelerini yaşatmak;
1.2. Kendi ifadesiyle “Yarınlarda Var Olmak” için farklı alanlarda bugünün üstün değerlerini yeni nesillere ışık olmak ve teşvik etmek üzere tanıtmak ve takdir etmek; amacıyla paylaşımı, birlik ve aidiyeti yüksek bir ortamda manevi değerdeki ödüllerin geleneksel olarak takdim edilmesi.
Madde 2:
Zamanlama:
2.1. Geleneksellik arz eden Bahattin Tatış “Yarınlarda Var Olmak” Ödülleri’nin kalıcılığı ve sürekliliği esastır. Bu ilke Bahattin Tatış Ödülleri programını düzenleyen ve yöneten İzmir Özel Türk Koleji Yönetim Kurulu ile İzmir Özel Türk Koleji Mezunları Derneği’nin güvencesi altındadır.
Madde 3:
Yürütme
3.1. Bahattin Tatış Ödülleri programı İzmir Özel Türk Koleji yönetimi ve İTK Mezunlar Derneği tarafından yürütülen ortak bir çalışmayla düzenlenmekte ve yönetilmektedir.
3.2. Adayların belirlenmesi ve seçim kriterlerine uygunluğu Seçiciler Kurulu tarafından değerlendirilir. 
Madde 4:
Seçiciler Kurulu:
4.1. Seçiciler Kurulu, aşağıda belirtilen iki daimi üye ile her yıl değişen geçici üyelerden oluşur.
4.2. İzmir Özel Türk Koleji yönetimi tarafından atanan bir okul yöneticisi  ile İzmir Özel Türk Koleji Mezunları Derneği’nin o yılki dönem Başkanı daimi üyelerdir.
4.3. Seçiciler Kurulu üye sayısı en az 7 (yedi) kişiden oluşmakla beraber her yıl verilecek ödül sayısı ve alanlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
4.4. Seçiciler Kurulu üyeleri arasında 1 akademisyen, 1 sanatçı, 1 özel sektör yöneticisi yer alır.
Madde 5:
Ödüller:
5.1. “Yarınlarda Var Olmak” Bahattin Tatış Ödülleri tamamen manevi değer taşımakta olup, maddi ödül içermemektedir.
5.2. 6 dalda ödül verilecek olup, sonraki yıllar için Seçiciler Kurulu’nun görüşü doğrultusunda ödül alanları ve sayıları değiştirilebilir.
5.3. 2011 Bahattin Tatış Ödülleri aşağıda belirtilen 6 dalda verilecektir:
-Sanatta Başarı Ödülü
-Sporda Başarı Ödülü
-İş’te Başarı Ödülü
-Bilimin Temeli Matematik’i Yüceltenler Ödülü
-Eğitime Katkı Ödülü
-Yaşama Katkı Ödülü
Madde 6:
Aday Olma Koşulları:
6.1. Bahattin Tatış Ödülleri için adaylık, gerçek ve tüzel kişiler tarafından aday gösterilmek kaydıyla mümkündür.
6.2. Aday aşağıda belirtilen kriterlere sahip olması gerekmektedir:

  • Eğitimin Atatürk ilkeleri doğrultusunda gelişmesi ve yaygınlaşması, Türkiye’nin ve Türk Ulusunun, İzmir ve Ege’nin kalkınması ve değerlerinin yükseltilmesi için çalışmış, sanat, spor ve iş hayatında yeni nesillere ışık tutup yol gösteren çalışmalara ve başarılara imza atmış;
  • Kurucumuz Bahattin Tatış’ın değer ve ilkelerine sahip,
  • Gerçek ve tüzel kişiler (özel kurumlar, kamu kurum kuruluşları, sivil toplum örgütleri, vs) aday olabilirler.

Madde 7:
Ödül Takviminin Duyurumu ve Değerlendirme:
7.1. Bahattin Tatış Ödüllerinin tanıtımı, takvimi ve aday gösterme koşulları ile ilgili bilgi basın ve internet yoluyla duyurulur.
7.2. Aday gösterilecek gerçek ve tüzel kişilerin aday gösterilmelerine ilişkin açıklayıcı yazı aday gösterme takvimi içinde Seçiciler Kurulu’na iletilir.
7.3. Seçiciler Kurulu’nun ön değerlendirmesini geçen adaylardan ödül almaya hak kazananlar, Kurul’un Ekim ayı içinde yapacağı seçim toplantısıyla belirlenir.
7.4. Her aday ödüle aday olmayı kabul ettiğini yazılı olarak Seçiciler Kurulu’na bildirir.
7.5. Kazananlara sonuçlar mektup ve telefon yoluyla duyurulur. Ödül Programı ile ilgili bilgi Ekim ayı içinde basın ve internet yoluyla kamuya duyurulur.
7.6. Ödülü törende, ödüle hak kazananın bizzat kendisi veya kazanan tarafından ismi Seçiciler Kurulu’na yazılı olarak bildirilecek kişi teslim alabilir.
7.7. Ödüller her yıl İzmir Özel Türk Koleji’nin kuruluş yıldönümü tarihi olan 15 Kasım tarihinde düzenlenen anma programı kapsamında düzenlenen ödül töreni ile sahiplerine takdim edilir.

İzmir Özel Türk Koleji - Bahattin Tatış Kampüsü
Adres:  Mithatpaşa Cad. No: 687-689 35280 Köprü / İzmir   
Tel: (0232) 244 05 00 pbx Faks: (0232) 244 38 51 www.ozelturkkoleji.com