BAHATTİN TATIŞ

22.İTK RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

-Ortaokul- Lise Kategorisi-


ETKİNLİĞİN AMACI:

 1. Öğrencilerimizin ve gençlerimizin sanatsal yönden gelişmesini, hayal güçlerini zenginleştirmelerini, düşünme yeteneklerinin güçlenmesini, yaşama bağlılıklarının artmasını, düşündüklerini biçimsel olarak ifade edebilmek için teknik bilgi ve beceriler kazanmasını sağlamak,
 2. Çocuklarımızın ve gençlerimizin sanatsal potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri uygun bir ortam hazırlamak,
 3. Eğitim öğretim çağındaki ortaokul-lise öğrencilerine resim yapmaya özendirmek, onların kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek,
 4. Eğitim öğretim çağındaki ortaokul-lise öğrencilerine kültürel ve sanatsal bilinç kazandırarak insanımızda sanata karşı ilgi uyandırmak suretiyle genç ressam adaylarının yeteneklerinin ortaya çıkarılmasına vesile olmaktır.
 5. Sosyal etkinliklerin planlanması, tanıtılması ve uygulanması eğitim ve öğretimi aksatmayacak şekilde düzenlenecektir.
 6. Kişisel verilerin, açık rıza onayında belirtilen hususlar dışında kullanılmayacaktır. Sosyal etkinlik sona erdiğinde resen silinecektir.

ETKİNLİĞİN TÜRÜ: Resim Yarışması
ETKİNLİĞİN KONUSU: Serbest Konu
Önemli Not: Siyasî amaçlara hizmet eden, anayasa ve genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.
ETKİNLİĞİN KAPSAMI:

 1. Resim yarışmasına İzmir genelindeki resmi ve özel olmak üzere ortaokul, lise ve dengi okullarda öğrenim gören bütün öğrenciler katılabilecektir.
 2. Yarışma dili Türkçe olacaktır.
 3. Yarışmayı İzmir Türk Koleji Eğitim Ve Bağışçılar Vakfı düzenlemektedir.
 4. Sosyal etkinliklerin planlanması, tanıtılması ve uygulanması eğitim ve öğretimi aksatmayacak şekilde düzenlenecektir.
 5. Engelsiz yaşam sloganıyla engelli öğrencilerimizin yarışmaya katılım göstermesi bizi mutlu eder. Engelli öğrencilerimize Jüri ödülüne katılacakları zaman yardımcı olacak görevli öğretmenlerimiz olacaktır. Sergi alanında her türlü güvenlik önlemleri alınacaktır.
 6. Ödül töreni ve değerlendirme komitesinde görevli personelin, öğrencinin ve jürinin herhangi bir sağlık durumu yaşamasında hızlı müdahale etmek için yarışma alanında sağlık personeli bulunacaktır.
 7. Yarışma katılımcıların gönüllülük esasına göre yürütülür.
 8. Kişisel verilerin, açık rıza onayında belirtilen hususlar dışında kullanılmayacaktır.

 

 1.  
 2. Yarışma sırasında oluşabilecek tüm kazalar vb durumlar için güvenlik önlemleri alınacaktır. Güvenlik Kuralları ayrıca diğer sayfalarda detaylı belirtilmiştir.
 3. Yarışma esnasında kişiler arası sosyal mesafeye uyulacaktır. Herkes maske takmak zorundadır. Yarışma alanında danışmadan maske temini yapılabilir. Temizlik ve Hijyen kuralları üst düzeyde tutulacaktır. .
 4. Dezenfektan kullanımı yapıldıktan sonra sergi alanına alınacaktır.

GENEL KATILIM ŞARTLARI:
1- Yarışmaya katılım ücretsizdir. “Hiçbir Ticari amaç güdülmeyecektir.”
2- Yarışmaya katılım ücretsizdir.
3- Yarışmaya katılım gönüllülük esasına dayanır.
4- Yarışmaya katılan eser sahipleri şartnameyi kabul etmiş sayılır.
5- Her yarışmacı, yarışmaya 3 adet resimle katılabilir.
6- Resimler 35x50cm ebadında resim kâğıdı veya tuval üzerine çizilmelidir.
7- Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü tekniği ve malzemeyi kullanmakta serbesttir.
8- Yarışmaya katılan resimlerin, daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış/ sergilenmemiş olup özgün bir çalışma olması gerekmektedir.
9- Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen veya posta yolu ile gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. 10- Ön başvuru https://bahattintatis.com/pages/basvuru_formu.html adresinden yapılacaktır.

11- Yarışmaya katılacak eserler, paketlenerek/zarflanarak 8 Nisan 2024-4 Mayıs 2024 tarihinde mesai saati bitimine kadar İzmir Türk Koleji Eğitim Ve Bağışçılar Vakfı’na teslim edilmelidir. Postada oluşabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
12- Yarışmaya gönderilecek eserin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacak ve eserin arka yüzünün sol alt köşesinde tablo-1 de yer alan etikete yer verilecektir. Etiketsiz eserler kabul edilmeyecektir.
13- Ortaokul ve Lise kategorisindeki yarışmacıların https://bahattintatis.com/pages/basvuru_formu.html sayfasındaki Tablo 1 formu doldurarak, pdf çıktısını eserin arkasına yapıştırması ve eserleri İzmir Türk Koleji Eğitim Ve Bağışçılar Vakfının işbu şartnamede bildirilen adresine göndermesi gerekmektedir. (Ad-soyad, doğum tarihi, okul adı, okul adresleri ve okul telefonlarını eksiksiz olarak yazmak zorundadırlar.)

14- Yarışmaya katılacak resimler; https://bahattintatis.com/pages/basvuru_formu.html yer alan linkten doldurulacağı “Yarışmacı Katılım Formu ve Taahhütname, Veli Muvafakatnamesi, Açık Rıza Metni ” ile birlikte, elden ya da posta/kargo yoluyla “Uşakizade Latife Hn. Sk. No:3 K:4 Konak/İzmir” adresine teslim edilecektir.
15- Kargo ile gönderilen eserlerde “Sayın Melek UZ dikkatine” notu konulması gereklidir.
16- Vakıf’a yöneltilecek her tür talep ve itiraz, yarışmanın sonuçlanması tarihinden itibaren bir ay içerisinde, İzmir Türk Koleji Eğitim Ve Bağışçılar Vakfı Uşakizade Latife Hn. Sk. No:3 K:4 Konak/İzmir” adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla

 

gönderilmesi halinde işleme alınır ve 7 iş günü içerisinde değerlendirme yapılır. Mektupta, yarışmaya katılım tarihi, eksiksiz iletişim bilgileri ve talep veya itiraz konusu açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Bunun dışında yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
17- Jüri üyelerinin verdiği puanlara, itiraz edilemez ve puanlar değiştirilemez.
18- Yapıtların sergilenmesi ve taşınması sırasında gereken özen gösterilecekse de yapıtların görebileceği hasardan İzmir Türk Koleji Eğitim Ve Bağışçılar Vakfı hiçbir şekilde sorumlu değildir. Arzu edenler, eserlerinin değer bedeli üzerinden özel sigorta şirketine sigorta ettirebilirler. Bunun gerçekleşmesi halinde bilgilendirme amacı ile İzmir Türk Koleji Eğitim Ve Bağışçılar Vakfı’na sigorta şirketinin adını ve yapıtla ilgili kontratın bir kopyasını ulaştırmaları gerekmektedir.

 

YARIŞMANIN UYGULANMASI

 1. Yarışmaya katılım ücretsizdir. “Hiçbir Ticari amaç güdülmeyecektir.”
 2. Yarışmaya Türkiye’den tüm özel okul, devlet okullarında okuyan ortaokul ve lise öğrencileri katılabilir. Açık öğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerden ortaokul seviyesinde olanlar 15 yaşını, ortaöğretim seviyesinde olanlar 18 yaşını tamamlamamış olmak kaydıyla yarışmaya katılabilecektir.
 3. Eserlerin elden ya da kargo ile teslim tarihi 8 Nisan 2024-4 Mayıs 2024 arasında yapılacaktır.
 4. Jüri üyeleri 16 Mayıs 2024 günü toplanıp kazanan eserlere karar verildikten Yarışma sonuçları 16 Mayıs Perşembe günü https://bahattintatis.com/pages/gbtry.html adresinden 16 Mayıs Perşembe duyurulacaktır.
 5. Sonuçların açıklanmasından sonra 23 Mayıs 2024 tarihinde ödül töreninin İzmir Türk Koleji Eğitim Ve Bağışçılar Vakfında yüz yüze yapılası planlanmaktadır. İzmir Türk Koleji Eğitim Ve Bağışçılar Vakfı organizasyon yerinde değişiklik yapma hakkına haizdir.

DEĞERLENDİRME

 1. - Yarışmaya katılacak eserler, Seçici Kurul tarafından Tablo-2’deki kıstaslar doğrultusunda değerlendirilecektir.
 2. - Seçici Kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır. Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda hiçbir eserin ödüle layık görülmemesi durumunda İzmir Türk Koleji Eğitim Ve Bağışçılar Vakfı tarafından yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.
 3. - Yarışma düzenleme ve yürütme kurulu üyelerinin 1. Derece yakını yarışmaya katılamayacaktır. Böyle bir durum tespit edildiğinde yarışmadan elenecektir.

22. İTK BAHATTİN TATIŞ ULUSAL RESİM YARIŞMASI SEÇİCİ KURUL VE ÖDÜLLER
Seçici Kurul Üyeleri:
Erturul Aydemir- Galericiler Derneği Başkanı- Koleksiyoner
Denizhan Özer: Küratör-Ressam
Prof Dr Fuat Akdenizli
Doç Dr. Dizar Ercivan Zencirci
Filiz Pelit: Ressam
Nur Hilal Harsa: Ressam
Ortaokullar Arası Resim Yarışması Ödülleri:
Birincilik: Laptop (7000Türk Lirası değeri )+ Sanatsal malzeme ve Katılım Belgesi
İkincilik: Tablet (6000) Türk Lirası değeri) +Sanatsal Malzeme ve Katılım Belgesi
Üçüncülük: Polaroid Fotoğraf Makinesi(5000 Türk Lirası değeri) ve Katılım Belgesi
Lise ve Dengi Okullar Arası Resim Yarışması Ödülleri:
Birincilik: 10000 Türk Lirası ve Katılım Belgesi
İkincilik: 8500 Türk Lirası ve Katılım Belgesi
Üçüncülük: 7000 Türk Lirası ve Katılım Belgesi

ETKİNLİĞİN BÜTÇESİ:
Katılımcılara verilen ödüllerin bütçesi İzmir Türk Koleji Eğitim Ve Bağışçılar Vakfı tarafından karşılanacaktır.
Etkinliğin ödül bütçesi 43.500 Türk Lirasıdır.

YARIŞMAYA AİT İNTERNET SİTESİ VE ADRES BİLGİLERİ:
Yarışma ile ilgili haberler, olası soru ve cevaplar için aşağıdaki bilgileri kullanınız.
Her türlü iletişim melek.uz@itk.k12.tr adresiyle sağlanacaktır.
https://bahattintatis.com/pages/basvuru_formu.html

Yarışma Adresi
İzmir Türk Koleji Eğitim Ve Bağışçılar Müdürlüğü
Uşakizade Latife Hn. Sk. No:3 K:4 Konak/İzmir
Yetkili Kişi: Melek Gizem UZ – 0507 683 16 16

KATILIMCILARDAN İSTENİLENLER:
Katılımcı ve velisi tarafından imzalanmış;
Katılım Formu ve Taahhütname
Veli Muvafakatnamesi
Açık Rıza Onayı
Katılımcı tarafından gönderilen 35x50 formatında eserin aslı (orijinali)
ÖDÜL TÖRENİ YERİ ve TARİHİ:
Ödül töreni 23 Mayıs 2024 günü yüz yüze olarak İzmir Türk Koleji Eğitim Ve Bağışçılar Vakfı adresinde yapılması planlanmaktadır. Ödül tören yeri ve şekli, Vakıf tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilir.
İLETİŞİM VE BİLGİ İÇİN:
Melek Gizem UZ
Telefon: 0507 683 16 16 e-posta: melek.uz@itk.k12.tr