12.
Geleneksel Bahattin Tatış Matematik Yarışması
Son Başvuru Tarihi
15.05.2023
Yarışma Tarihi
27.05.2023 Saat:12.00
Ödül Töreni
02.06.2023 Saat:17.00

İZMİR ÖZEL TÜRK KOLEJİ
12.  BAHATTİN TATIŞ MATEMATİK YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

1. YARIŞMANIN AMACI
Yarışmanın amacı; etkinliklere dayalı matematik öğreniminin ve bireysel başarının yanında takım olmanın önemini vurgulamak, öğrencilere zamanı iyi kullanma becerisinin önemini kavratmak ve okullar arası iletişimi geliştirmektir.

        2. YARIŞMAYA BAŞVURU VE KATILIM KOŞULLARI

 • Yarışmaya katılım gönüllülük esasına dayanır. Yarışmaya İzmir ve ilçeleri genelindeki devlet ya da özel ilköğretim okulları, 1 danışman öğretmen eşliğinde 7. veya 8. sınıfta okuyan en çok 3 öğrenciyle başvurabilir. Okullar dışında kalan özel öğretim kursu ve bilim sanat merkezi gibi kurumlardan gelen başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Aynı ilde birden çok yerleşkesi bulunan kurumlar sadece bir yerleşkesinden seçecekleri en çok 3 öğrenciyle yarışmaya katılabilir. (Aynı kurumun birden çok yerleşkesinden başvuru olması durumunda öncelik başvuru sırasına göre belirlenecektir.)
 • Katılımcılar yarışmaya www.ozelturkkoleji.com/bahattintatismatematikyarismasi adresinden               10 Nisan 2023 tarihinden itibaren başvurabileceklerdir. Son başvuru tarihi  15 Mayıs 2023 tür.
 • Katılımcılar yarışmaya serbest kıyafetle gelebilir. Ancak katılımcıların kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği’ne uymaları zorunludur.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir. Ulaşım ve konaklama masrafları katılımcılara aittir.
 • İzmir Özel Türk İlköğretim Okulları yarışmaya katılabilecek ancak sıralamaya  dahil olmayacaklardır.

 

 • Yarışma günü  öğrenciler, nüfus cüzdanlarını, veli izin formunu  ve okul  müdürlüklerinden temin edecekleri öğrenci belgelerini yanlarında getirmek zorundadır.
 • Yarışma düzenleme ve yürütme kurulu üyelerinin 1. derece yakınları yarışmaya katılamazlar.

 

 • Yarışma esnasında 20.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa uygun olarak katılımcıların sağlık ve güvenlik tedbirleri alınacaktır.
 • Milli Eğitim Bakanlığınca salgın sürecinin yönetilmesine ilişkin yayınlanan Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzunda yer alan açıklamalara riayet edilecektir.

 

 • Engelli bireylerin 12. Bahattin Tatış Matematik Yarışması’na katılımında bina içerisinde bulunan asansör, bina girişinde bulunan engelli rampası, görme engelli bireyler için uygulanabilecek bireysel sınav alanları desteği ile sınav ortamı kolaylaştırılacaktır. Bu öğrencilerin danışman öğretmenleri www.ozelturkkoleji.com/bahattintatismatematikyarismasi adresinden başvuru yaparken destek taleplerini ilgili bölümde bildirmelidirler.

 

 • Yarışmanın hiçbir aşamasında katılımcıların açık rıza onayı alınmadan kişisel veriler istenmemektedir.
 • Kişisel veriler, açık rıza onayında belirtilen hususların dışında başka amaçlarla kullanılmayacak, üçüncü kişilere verilmeyecek ve ödül töreninin bitiminde resen silinecektir.

 

 • Yarışmacılar bu şartnamede belirtilen bütün şartları kabul etmiş sayılır.

         3. YARIŞMANIN İÇERİĞİ
Yarışma soruları, ortaokul 6. ve 7. sınıfların tüm konularını ve 8. sınıfın birinci dönem sonuna kadar olan konularını kapsayacak, öğrencilerin matematik dersi bilgilerini ve genel yeteneklerini ölçmeye yönelik olacaktır.

 

4. YARIŞMANIN YERİ VE ZAMANI
Yarışma, İzmir Özel Türk Koleji Bahattin Tatış Kampüsünde 27 Mayıs 2023 Cumartesi günü saat:12.00'de başlayacaktır. Katılımcılar en geç saat:11.30'da İzmir Özel Türk Koleji Bahattin Tatış Kampüsü’nde bulunmalıdır.
Sınav, İzmir Özel Türk Koleji Bahattin Tatış Kampüsü Fen Lisesi (Cevdet Bilsay) binasında yapılacaktır.

 

5. YARIŞMANIN BİÇİMİ  
Yarışma, çoktan seçmeli sorulardan oluşan sınavla tek oturumda yapılacaktır. Öğrencilerin kâğıt, kalem, silgi, kalemtıraş ve su gereksinimleri İzmir Özel Türk Koleji tarafından ücretsiz olarak karşılanacaktır. Sınava girişte cep telefonu, hesap makinesi gibi cihazlar alınmayacaktır.

 • Yarışma dili Türkçedir.
 • Oturumda çoktan seçmeli 30 soru sorulacak ve 60 dakika süre verilecektir.
 • Yanıtlar, yanıt kâğıdına işaretlenecek ve optik okuyucu ile okunacaktır. Puanlamada yanlış yanıt sayısının üçte biri doğru yanıt sayısından çıkarılarak geçerli yanıtlara karşılık gelen puan belirlenecektir.
 • Sınav aynı gün  www.ozelturkkoleji.com/bahattintatismatematikyarismasi adresinde yayımlanacaktır.
 • Sınavda hatalı soru olursa tüm katılımcıların doğru yaptığı kabul edilerek puanlama yapılacaktır.
 • Yarışma sorularına 29.05.2023 tarihi saat 18.00'e kadar itiraz edilebilir. İtiraz söz konusu olduğunda iletişim bilgilerinde adı geçen Lise Matematik Bölüm Başkanı Nureddin Şimşek'in kurumsal e posta adresine (nureddin.simsek@itk.k12.tr ) gerekçeleriyle en geç 29.05.2023 tarihine kadar yazılı olarak yapılacaktır.

 
         6. DEĞERLENDİRME
Bir öğrencinin net sayısı öğrencinin sınav puanı olacaktır. İlk üç sıralamada eşitlik durumunda öğrencinin doğum tarihine bakılacak yaşı küçük olana öncelik tanınacaktır. Yine eşitlik olması durumunda ilgili öğrencilerin danışman öğretmenleri haberdar edilerek belirtilecek gün ve saatte komisyon önünde kura çekilmesi sonucunda derecelendirme yapılacaktır. Katılan kurumların katılan öğrencilerinin toplam puanına göre takım sıralaması yapılacaktır. İlk üç takım sıralamasında puan eşitliklerinin olması durumunda takımdaki öğrencilerin doğum tarihlerine bakılarak yaşları toplamı küçük olan takıma öncelik tanınacaktır.

 

7. YARIŞMA BÜTÇESİ
Yarışma katılımı ücretsizdir. Yarışmada verilecek katılım, teşekkür, başarı belgeleri, plaket ve ödüller için bütçe kaynağı İzmir Özel Türk Koleji'dir. Yarışma bütçesi: 15.000 TL. (Onbeş bin TL.)’dir.

8. ÖDÜLLER
a)      Ödül töreni 02 Haziran 2023 tarihinde İzmir Özel Türk Koleji Bahattin Tatış Kampüsü’nde yapılacaktır.
b)   İzmir Özel Türk Koleji bütçesi kullanılarak bireysel kategorideki sıralamada birinci öğrenciye 1 adet yarım cumhuriyet altını ve başarı belgesi, ikinci öğrenciye 1 adet çeyrek cumhuriyet altını ve başarı belgesi, üçüncü öğrenciye 1 adet 1 gram altın ve başarı belgesi verilecektir.
c)     Takımlar kategorisinde ilk üç sıradaki kurumlar plaket ile ödüllendirilecektir.
d)  Katılan tüm öğrencilere katılım belgesi, danışman öğretmenlerine ve okullarına teşekkür belgesi verilecektir.

 

9. YARIŞMA TAKVİMİ


Başvuru tarihi başlangıcı

10 NİSAN 2023

Son başvuru tarihi

15 MAYIS 2023

Yarışma tarihi ve saati

27 MAYIS 2023  12:00

İtiraz son tarih

29 MAYIS 2023

Ödül Töreni tarihi ve saati

02 HAZİRAN 2023  17:00

10. YARIŞMA PLANI


27 MAYIS 2023 CUMARTESİ – YARIŞMA (YER: İTK FEN LİSESİ CEVDET BİLSAY BİNASI)

Saat: 11.00

Kayıt Standında Kabul İşlemlerinin Başlaması

Saat: 11.30

Sınav Salonuna Yarışmacıların Alınması

Saat: 12.00

Sınavın Başlaması

Saat: 13.00

Sınavın Bitişi

02 HAZİRAN 2023 CUMA - ÖDÜL TÖRENİ (YER: BAHATTİN ERSOY SALONU)

Saat: 16.30

Konukların Kabulü

Saat: 17.00

İstiklal Marşı Okunması, Açılış Konuşması ve Ödüllerin Takdimi

Saat: 17.30

Ödül Töreninin Sona Ermesi

 

11. YARIŞMA YÜRÜTME KURULU
Yarışma yürütme ve değerlendirme kurulu aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır.
       


Yiğit TATIŞ

Genel Müdür

Bahar ERGİN FAAT

İlk ve ortaokullar Akademik Direktörü

Şaban YAPICIOĞLU

Lise Akademik Direktörü

Evrim BAYAR

İzmir Özel Türk İlköğretim Okulu Müdürü

Nureddin ŞİMŞEK

Lise Matematik Bölüm Başkanı

Hazal AĞIRBAŞ BIYIK

Matematik Öğretmeni

Uğur MEMİŞ

Matematik Öğretmeni

Koray KİNSON

Matematik Öğretmeni

İsmail YÖNEY

Matematik Öğretmeni

12. İLETİŞİM BİLGİLERİ
Telefon          : (232) 244 05 00 
Adres             : İzmir Özel Türk Koleji
                           Mithatpaşa cad. No: 687 – 689     35280  Köprü - İzmir
Web adresi   :  www.ozelturkkoleji.com/bahattintatismatematikyarismasi
E posta          :  b.tatismatematikyarismasi@itk.k12.tr
Yarışma hakkında detaylı bilgi için:       
Lise Matematik Bölüm Başkanı : Nureddin ŞİMŞEK
Telefon                                           :  (232) 244 05 00
E posta                                           :   nureddin.simsek@itk.k12.tr

 

https://www.instagram.com/ozelturkkoleji/
https://www.facebook.com/itkkurumsal/
https://www.youtube.com/user/ozelturkkoleji
https://tr.linkedin.com/school/izmir-ozel-turk-koleji/
@ozelturkkoleji - twitter