Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Ömrünüzün sonuna kadar memleket menfaatini şahsi menfaat ve kaygılarınızın önünde mütalaa edecek ve bu güzel vatana çok faydalı hizmetlerde bulunacaksınız. Adınızı ebedileştiren eserler vermek, yegâne gayeniz ve idealiniz olacaktır. Esasen ilimin, fennin ve medeniyetin süratli ilerlemesi karşısında milletçe yaşayabilmemiz ve şerefli yerimizi muhafaza edebilmemiz bu çabanın sonuçlanmasına bağlıdır. Çok çalışınız ve yarınınıza güveniniz. ( Andaç 1965)

“Türk çocuklarını milliyetperver yetiştirme görevidir bu. Yarının Büyük Türkiye’sini yaratma isteğinde olan vatansever, milliyetperver gençler yetiştirmemiz lazımdır. Türkiye’mizin etrafı düşmanlarla çevrilmiş, böyle bir tehlike ile karşı karşıya olan vatanımı koruyacak, gerektiğinde canını severek verebilecek gençler yetiştirmeyi bir zaruret olarak görüyorum. Bunu yerine getirmezsem görevini yapmamış bir insan olarak gece yatağımda rahat uyuyamam. Biz bu yoldaki çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çocuklarımızı yarının Büyük Türkiye’sini oluşturacak şekilde yetiştirmemiz gerekmektedir. Matematik, fizik, kimya bütün dersler gereklidir; ancak, bunların yanında hepsinden daha önemlisi Türk Milliyetçiliği ve vatanperverliğidir. Bunu sağlamak da Türk öğretmeninin görevidir.Sayın öğretmenler, siz isterseniz bu çocukları birer kahraman, vatansever, milliyetperver yaparsınız. Yine, siz isterseniz anarşist ve vatan hainin yaparsınız. Siz çocuklarınızı vatanperver ve milliyetperver bireyler olarak yetiştiriniz. Bu görevinizi kusursuz bir şekilde yerine getirirseniz Büyük Atatürk’ün anladığı manada bir nesil yetiştirmiş olursunuz.”

Bugün her zamankinden fazla çalışmaya” Atatürk İdeali” olan muasır medeniyet seviyesine topyekün ulaşmaya mecburuz. Yurdumuzun verimli ve eşsiz güzellikteki toprakları Türk medeniyetinden ve bu medeniyetin çalışkan, dirayetli yapıcılarından hizmet beklemektedir. ( ANDAÇ 1962)

Çalışıyorsunuz, buna eminiz. Bizler de çalışıyoruz. Müşterek gayretlerimiz bu memleketin hayrına olacaktır. Artık devir değişmiştir. Milletçe yaşayabilmemiz ve varolabilmemiz için geçmiş yıllardan çok, daha pek çok çalışmamız gerekecektir. (ANDAÇ1969)

Bizden sonraki kuşaklar çok, daha çok çalışmak zorunda kalacaklardır. Memleketimiz; mühendis, doktor, bilim adamı, kısaca her meslekten iyi yetişmiş,bilgili, görgülü, dürüst insanlar bekliyor. Bunun için çok çalışmamız,çok iyi yetişmemiz, sağlam karakterli, namuslu, bu memleketi her şeyden çok seven, vatansever insanlar olmamız gerekli. (ANDAÇ 1970)

Türk milleti; zeki, önder ve ulu bir millettir. Zengin ve şanlı tarihi ve geleceğe güven veren sağlam bünyesi ile dünya içinde müstesna bir mevkie sahiptir. Bu sebeple bu ulu milletin bir evladı olarak hepimiz Türk olduğumuz için övünmeli, gurur duymalıyız. Türk ruhuna, Türk toplumuna, Türk yurduna, Türk tarihine, Türk medeniyetine, insanlık ve bilhassa Tanrı’ya bağlılık uzun yıllar emek verdiğimiz bu gençlerden isteyeceğimiz vasıflar olacaktır. Türk varlığını ve geleceğini koruyup savunacak, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlüğünün devamını sağlayacak, medeni hayatın sürekli inkişafı içinde güzel Türkiye’mizin geri kalmamasını sağlayacak olan sizlersiniz. Sömürgecilik peşinde koşan emperyalist devletler, milletlerin bünyelerini zafiyete uğratmakla, rejimlerine el atmakla gayelerini tahakkuk ettirmektedirler. Bu düşman gözlerin kör edilmesi ve yok edilmesi ancak çok kuvvetli bir bünyeye sahip olmamızla ve teknik bakımdan en kısa zamanda eksiklerimizi tamamlamamız ile mümkün olur. Türk milleti, insanlığın ve medeniyetin mürşidi, insanlığın gelişmesinde rolü olan bir millettir. İnsanlığa nur, kültür, medeniyet, refah, sulh ve mutluluk vermek için küçümsenemeyecek gayretlerimiz vardır.Medeni dünya içinde yerimizi muhafaza edebilmek, cennet vatanımızı mutlu insanların diyarı haline getirebilmek için bizim nesil çok çalışmış, gayret göstermiş ve başarılı olmuştur.(ANDAÇ 1973)